Заява «Товариства угорської культури Закарпаття» та «Демократичної спілки угорців України»

Заява
громадської організації «Товариство угорської культури Закарпаття»
та громадської організації «Демократичної спілки угорців України»
щодо законопроекту про громадянство, внесений до Верховної Ради Президентом України 2 грудня 2021 року

2 грудня поточного року Президент України вніс до Верховної Ради пакет законопроектів, що складається з 5 законопроектів під номерами 6368-6372, які стосуються парвовидносин множинного громадянства та статусу громадян України, які також мають громадянство іншої держави. Вони трактують, зокрема, статтю Конституції про єдине громадянство як заборону на існування громадянства адміністративних одиниць країни, а не як виключення множинного громадянства громадян України, та підтверджує, що громадянин України, незалежно від його іншого громадянства у правовідносинах з Україною вважається виключно громадянином України. Також пропонується надати право на набуття громадянства України всім, хто має на це право залежно від походження чи місця народження, та встановлює умови і порядок отримання такого громадянства.

Згідно з цими законопроектами, особи, які набули громадянство іншої держави або мають обґрунтовану обіцянку зробити це, можуть вийти з громадянства України, і ця особа не зобов’язана постійно проживати за кордоном, як того вимагає відповідне чинне законодавство. У напрямок лібералізації законодавства про громадянство вказує і ініціатива про те, що, на відміну від чинного законодавства, вступ у громадянство іншої держави не тягне за собою втрату громадянства України.

При цьому підставою втрати громадянства передбачено таке використання повнолітнім громадянином України на території України іноземного документа, що посвідчує особу, наслідком якого є загроза національній безпеці та національним інтересам України. Він також встановлює обов’язок декларування наявності або відсутності громадянства іншої держави для тихосіб, які працюють або мають намір працювати в державному чи муніципальному секторі. Цімизаконопроєктамі передбачено аналогічний обов’язок декларування щодо тих осіб, які мають намір брати участь у виборчому процесі на будь-якому рівні та в будь-якій ролі, а також для членів політичних партій.

Згідно з цими законопроектами, будь-яку особу, яка визнає наявність громадянства іншої держави в цій формі, або стосовно якого компетентний державний орган визнанає це доведеним, негайно звільнять із займаної посади, пов’язаної з діяльністю держави чи місцевого самоврядування, або відповідну заяву про прийняття на роботу буде відхилено. Особа, хто не виконає або несвоєчасно виконає зобов’язання декларування або свідомо надасть недостовірну інформацію, буде притягнена до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Наші організації вітають законодавчу ініціативу Президента України щодо полегшення та спрощення набуття та збереження українського громадянства та виходу з нього. Водночас, ми вважаємо неприйнятним той факт, щоб ця лібералізація супроводжувалася радикальною втратою права на роботу та втратою політичних прав для громадян з множинним громадянством, які проживають в Україні, фактично забороняючи цим особам займатися державними справами, а також виключаючи їх із суспільного життя. Вважаємо прийняття такого законодавства несумісним з принципами Конституції України щодо заборони дискримінації та принципом і нормами рівного ставлення до громадян. Прийнявши таке регулювання, Україна принципово порушила би статті 2 і 25 Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права, а також статтю 14 Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколу № 12 до неї про недопущення дискримінації та права брати участь у державних справах без обмежень.

Тому рекомендуємо Президенту України відкликати ці законопроекти в цій формі, також зняти їх з порядку денного.

м. Ужгород, 7 грудня 2021 р.

Брензович В. І.
голова ГО «ТУКЗ»

Зубанич Л. Л.
голова ГО «ДСУУ»

Законопроєкт про “національні спільноти”: неякісний товар у гарному пакуванні

Однією з умов, дотримання яких Європейська комісія вимагає для збереження статусу України як кандидата на вступ до ЄС, є завершення “реформи правової бази для національних меншин”. Ідеться про ухвалення нового закону про національні меншини, який має замінити застарілий і по суті недієвий закон від 1992 року.

Етноспільноти підтримують якнайшвидший вступ України до ЄС

21 липня у будівлі Міністерства культури та інформаційної політики України відбулася консультаційна зустріч з етноспільнотами України Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, першого заступника Міністра Ростислава Карандєєва та Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Олени Богдан. Зустріч пройшла в кросформаті (офлайн та онлайн).