I. ПРИНЦИПИ

1. Демократична спілка угорців України, надалі іменована Спілкою, вважає первинним обов’язком представляти інтереси всіх угорців, які проживають на Закарпатті та за його межами, та представляти їх на національному рівні.

ДСУУ серйозно сприймає слова , приписані письменнику Дезшу Сабо, згідно з яким “Кожен угорець відповідає за кожного угорця!”, Незалежно від його світогляду, до якої партії чи іншої організації він належить. Спілка серйозно ставиться до мети служити місцевим цінностям у всіх сферах життя, підтримуючи місцеві цінності в громаді та якість виживання Угорщини.
2. Принципи загальнолюдських прав людини, європейських християнських цінностей, прав особистості та громади національних меншин, а також верховенство права, засноване на парламентській демократії та рівних можливостях, що є результатом політичної реформи в Україні, складають основу адвокатської діяльності ДСУУ. Спілка відкидає будь-яку тоталітарну, фашистську, комуністичну ідеологію та практику, антисемітизм, націоналізм, шовінізм. Він рішуче відкидає і виступає проти всіх форм насильницької асиміляції. Він співпрацює з центристськими політичними силами в Україні та вступає в союз за права національних меншин

3. ДСУУ закликає до загальної демократизації, політичної реформи та подальшої модернізації українського суспільства:

(a) основні права та свободи людини, життя, зайнятості чи справедливих виплат по безробіттю, професійна перепідготовка та право на свободу вираження поглядів та преси, свободу вираження поглядів та преси, людську гідність та батьківщину, релігію; – і свободу совісті, об’єднання, право особи брати участь у суспільному житті, право вибору місця проживання, право на особисту свободу та конституційну гарантію та ефективне дотримання національних прав усіх національних меншин, незалежно від міжнародних документів щодо захисту меншин, незалежно від того, взяла Україна на себе зобов’язання та обов’язки щодо їх виконання.

б) ДСУУ вважає головним завданням участь законодавця у захисті прав національних меншин, розробці законопроекту про національно-культурну автономію та піднесення його до сили закону;

в) Вона розглядає питання реабілітації угорських та німецьких громадян, депортованих у 1944 році, а також жертв політичної помсти, правового захисту жертв, правової охорони Меморіального парку Шолвай, угорських військових кладовищ та меморіалів, встановлених у поселення мати надзвичайно важливе значення.
4. Основною стратегічною метою Спілки є модернізація суспільства, економіки та адміністрації України, включаючи збереження традицій, мови та культури угорської меншини (громади) в Україні шляхом створення національної культурної автономії. Вона також має на меті дати можливість національним меншинам в Україні, включаючи угорців, побудувати суспільство, засноване на самоврядуванні та самоврядуванні, за європейською моделлю. Основною умовою досягнення цих цілей є взаємне терпіння громадян різних національностей, особливо співжиття угорської та інших українських меншин з українською нацією. Спілка закликає угорців, які проживають в Україні, бути об’єднавчою силою для сприяння порозумінню між народами.

5. Спілка заявляє, що угорська меншина, яка проживає в Україні, є невід’ємною частиною загальнолюдського угорства. Спілка має намір налагодити тісні стосунки з угорськими громадськими та політичними організаціями, що діють в Угорщині та інших країнах.

6. Угорці України належать до спільноти громадян України. ДСУУ вважає право на батьківщину основним правом людини та громади та підтримує рішення, що підтримують, зміцнюють та збагачують угорську національну спільноту на її батьківщині. Угорці України завдяки своїй історичній спадщині, культурі та традиціям пов’язані із Закарпаттям як історичним регіоном. Разом з іншими національними громадами регіону вона зацікавлена у збереженні Закарпаття як землі рівних та рівноцінних, але традиційно взаємодоповнюючих культур. З цією метою він вважає вирішальними інституційні традиції співіснування народів Закарпаття.

7. Спілка може бути членом міжнародних (неурядових) організацій. Він повинен підтримувати міжнародні відносини, укладати контракти та брати участь у міжнародних рухах та заходах, за умови, що це не суперечить міжнародним зобов’язанням України.

8. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України та відповідно до чинного Статуту Організації.

II. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Культурна автономія:

(а) принцип, якого слід дотримуватися при побудові верховенства права;

(b) право національної спільноти здійснювати з метою розвитку, розвитку та збереження своєї самобутності;

в) засіб, за допомогою якого він може налагодити свій економічний та культурний розвиток на батьківщині угорців України та створити матеріальні, політичні та правові умови для свого виживання;

(d) стратегічну мету, яку слід переслідувати в політичній діяльності СРМ та відносинах з організаціями громадянського суспільства.

e) ДСУУ має намір досягти юридичного формулювання культурної автономії та забезпечення її застосування через законодавство

2. Завдяки культурній автономії угорські установи України можуть створити власну інституційну систему, яка відіграватиме провідну роль у галузі освіти, культури, інформації, а також у збереженні традицій та охороні пам’яток. Цю культурну автономію здійснюють державні органи, обрані особами, які належать до угорської громади в Україні. Місцеве самоврядування угорської національної спільноти створюється шляхом виборчих реєстрів, заснованих на реєстрації, що забезпечує принцип вільної ідентичності та загальних, таємних та прямих виборів, що проводяться на їх основі, регулярність яких гарантується державою на підставі окремого закону.

3. ДСУУ є повноправним учасником політичного життя в Україні. Її політичним завданням є створення парламентського виборчого округу, який охоплював би більшість населених пунктів Угорщини. Він висуває та підтримує кандидатів на парламентських, президентських та муніципальних виборах. Ви можете створити коаліцію з іншими політичними організаціями. Він бере участь у парламентській роботі відповідно до своїх принципів. Відповідно до її політичної стратегії, його конкретні цілі збігаються з демократизацією українського суспільства. Тому він розглядає демократичні сили та партії українського суспільства як своїх природних союзників та співпрацює з організаціями національних меншин країни у галузі етнічного захисту. Він не робить безпринципних компромісів.

4. Беручи до уваги інтереси угорської національної спільноти, вона постійно прагне забезпечити, щоб закони, прийняті парламентом, сприяли демократизації всього суспільства якомога ефективніше, а їх зміст та форма краще відповідали європейським принципам та нормам модему. Обрані та призначені посадові особи беруть активну участь у роботі місцевих та повітових рад, у державній адміністрації. Він підтримує створення та функціонування самоокупних інститутів громадянського суспільства, самоактивних економічних та культурних асоціацій та товариств.

III. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

1. Стратегія економічного розвитку України повинна робити більший акцент на зусиллях щодо збільшення експорту та туризму, а також розвитку послуг. Цього можна досягти насамперед шляхом розвитку людських ресурсів, інновацій та високотехнологічних виробничих інвестицій. Ми повинні сприяти розвитку ефективного вітчизняного підприємницького рівня, який є чинником європейської та міжнародної економіки. Політика життєвого рівня та політика зайнятості також є частиною стратегії економічного розвитку ДСУУ. Забезпечення необхідних умов для депопуляції, скорочення та встановлення еміграції в державному та приватному секторах.

2. Визнаючи силу створення малих та середніх підприємств, що створює робочі місця, ДСУУ вважає необхідним підвищити конкурентоспроможність підприємницького рівня. Він підтримує функціонування діючих ділових центрів, створення нових, зміцнення пільгових кредитних кооперативів та створення фондів розвитку бізнесу, які можна виграти за допомогою тендерів. Це заохочує інвестиції, що створюють нові робочі місця з точки зору перебування на батьківщині.

3. Згідно з ДСУУ, нагальна потреба побудови ринкової економіки, заснованої на приватній власності, залишається нагальним соціальним завданням: поступове зведення економічної ролі держави (на центральному та місцевому рівні) до мінімуму; економічна стабілізація, що враховує соціальну чутливість і толерантність суспільства; створення сприятливого для бізнесу середовища. Розробити децентралізовану фіскальну політику, яка забезпечує ефективну підтримку громади меншин. Важливим аспектом є забезпечення рівних можливостей в економічному житті, розробка муніципальної економічної політики, сприятливої для бізнесу, і прийняття сильного місцевого національного та міжнародного рівня підприємницьких інтересів. Підтримка підготовки та підвищення кваліфікації економічних фахівців.

4. Основні цілі економічної політики Спілки: I

а) пріоритет надаватиметься підтримці програм розвитку, що враховують особливості закарпатських регіонів (Унг, Латорка та Борза-кьоз, Берег, Угоча та регіон Верхньої Тиси). ДСУУ надає пріоритет розробці та впровадженню регіональних програм розвитку, спрямованих на стимулювання інвестицій, створення нових робочих місць та впровадження сучасних технологій у традиційні галузі Закарпаття;

б) оскільки значна частина угорської громади Закарпаття живе у сільській місцевості, ДСУУ j вважає необхідним вирішити проблеми села та поліпшити умови життя людей, які там проживають;

в) інфраструктурний розвиток територій, населених угорцями, забезпечення справедливої частки державного бюджету, підтримка їх у наступних областях; комунальна програма питного водопостачання та водовідведення, програма розширення телефонної та Інтернет-мережі, програма обслуговування дорожньої мережі та дорожнього покриття, програма очищення сміття тощо;

(d) допомогти оснастити навчальні заклади комп’ютерною та освітньою технікою європейської якості;

д) у населених Угорщиною районах сприяння технічному обслуговуванню, капітальному ремонту, реконструкції, будівництву дитячих садків, шкіл, церков, будинків культури, лікарських кабінетів, оздоровчих центрів, сучасних місць поховань, пам’ятників та інших важливих соціально-культурних об’єктів, об’єктів захисту від повені , набережні, насосні станції, штат, що забезпечує державне фінансування фонду;

(f) реструктуризація сільського господарства з метою розвитку сільського суспільства, здатного відновлюватись та підтримувати себе;

(g) завершення врегулювання;

(h) пріоритетна бюджетна підтримка національних громад через їх законне представництво;

і) забезпечення українсько-угорських економічних відносин.

Основними цілями економічної політики Спілки є реорганізація низькоефективних, високоенергетичних та енерговитратних збиткових компаній у промисловості.
5.) Основні цілі економічної політики Спілки в галузі сільського та лісового господарства, розвитку сільських територій. Для того, щоб забезпечити прийнятний рівень життя тих, хто живе в сільській місцевості, необхідно розробити науково обґрунтовану, позачасову сільськогосподарську стратегію, яка не залежить від політичних тенденцій. Метою є зробити фермерське господарство передбачуваним та прибутковим та збільшити утримання населення в селі. Тому необхідно:

(а) поступова інтеграція сільського господарства у складну програму розвитку сільських територій, в якій виробництво доповнюється виконанням екологічних завдань, захистом екологічних цінностей ландшафту, зміцненням та утриманням деградованих сільськогосподарських угідь, так що нові завдання – це нове джерело доходу;

(b) політика сільського розвитку УДДСЗ спрямована на поліпшення якості життя сільського населення, збереження навколишнього середовища, природи та культури, сталий розвиток та створення сільської місцевості відповідно до характеристик та особливостей сільської місцевості та Європейська хартія сільських районів. З цією метою необхідно розробити здійсненні програми між округами Закарпаття та Сабольч-Сатмар-Берег, округами Сату-Маре та Марамуреш в Румунії та східній частині Словаччини для підтримки прикордонної території з метою створення компаній з іноземними інвестиціями та створення нових робочі місця. Підтримка реалізації програми прикордонного економічного розвитку між двома країнами, офіційно затвердженої керівництвом повітів України та Угорщини.

в) Створення центрів розвитку сільських територій як ефективного інструменту сільського та регіонального розвитку. Метою центрів розвитку сільських територій є заохочення співпраці між установами, Спілками та організаціями, що діють на місцях, розробка технічної бази планів та програм розвитку сільських територій, ефективне впровадження та обробка рекомендацій щодо розвитку сільських територій, моніторинг та писати заявки на доступ до фондів розвитку сільських територій та вивчати інші інструменти фінансування.

г) Створення робочої групи з питань аграрної політики та розвитку сільських територій, яка спільно з неурядовими організаціями розробляє стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій Закарпаття та забезпечує професійну підготовку для прийняття рішень.

д) Цілі аграрної політики УДДСЗ:

1. сприяння виникненню соціально впорядкованого сільського суспільства, здатного оновлюватись та підтримувати себе;

2. Сприяння цивілізації, економічне зміцнення та підвищення якості життя в селі, що базується на переробці та продажу якісної продукції.

3. Полегшення доступу до найсучаснішого технічного обладнання.

4. Встановлення та робота ланцюгів машин.

5. Створення земельного фонду, сприяння приватизації землі, запуск програм підтримки;

6. Сприяння формуванню виробничого, переробного та торгового ланцюга,

6.) Політичні цілі ДСУУ, пов’язані з туризмом: різні знижки на інвестиції та гарантування позик повинні використовуватися, щоб допомогти малим та середнім підприємствам впровадити туристичні розробки та підвищити конкурентоспроможність. Ресурси з державного бюджету на туризм слід витрачати насамперед на розвиток інфраструктури, що підтримує туризм, та створення видовищних місць.

2) Створення системи підтримки сільського туризму та сільської гостинності за допомогою таких інструментів: створення мережі збуту та збуту, сприяння професійному навчанню та розробка пільгових податкових, кредитних та гарантійних систем;

3) Запровадити систему підтримки молодіжного та літнього (пенсійного) туризму;

4) Створення доступних, надійних та уніфікованих туристичних інформаційно-статистичних систем.

3.21.10 Політичними цілями ДСУУ щодо розвитку інфраструктури є:

2) Створення сучасної автомобільної та залізничної мережі, що забезпечує розвиток регіонів.

3) Було б бажано, якби автомагістралі, що з’єднують Неветленфалу-Халмі, Тисауйлак-Тісабек, Берегсурані-Азтели, Мезкашоні-Барабас, Гаранглаб-Лоня та інші пункти перетину кордону були підключені до автомагістралі, важливо, щоб згадані пункти перетину підтримували завершення об’їзду Берегшаса, щоб зняти тягар на його штаб-квартиру.

4) Було б бажано запровадити спрощену технологію перетину кордону та митного контролю в цій галузі.
5) Неминуче модернізація Української залізниці на Закарпатті, відокремлення залізничного та підприємницького залізничного управління, розвиток комбінованих транспортно-логістичних центрів. У рамках цього ми підтримуємо запуск міжміського транспорту Будапешт-Мункач, Будапешт-Ужгород, Будапешт-Берегшаш.

5) Безпека енергопостачання є важливою умовою як функціонування економіки, так і способу життя громадян. Держава, в основному за допомогою ринкових засобів, як законодавець і частково як власник, повинна забезпечувати безпеку постачання, забезпечення довгострокових інтересів та захист природного середовища.

6.) Прискорення інвестицій у громадські роботи, розвиток комунальних послуг, з особливою увагою до впровадження мережі питного водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів.

3.22.11. Цілі бюджетної та грошово-кредитної політики СР: для досягнення цілей ми вважаємо необхідним:

(h) завершення реформи податкової системи, повне транспонування законодавства Співтовариства, включаючи зміни до митних правил та податку на додану вартість, з метою підвищення ефективності експорту компаній;

2) розробка податкового та податкового процесуального кодексів з метою забезпечення прозорості, передбачуваності та узгодженості податкової системи;

2) використання певної частини податку на доходи фізичних осіб на цілі, зазначені платником;

3) реорганізація системи податкових служб, комп’ютеризація та реформа прийому споживачів, зменшення витрат на збір податків та поліпшення простежуваності збору податків;

4) більша частка органів місцевого самоврядування в ГПД;

3.23.12 Цілі політики ДСУУ щодо місцевих державних фінансів: У сфері місцевих державних фінансів ми вважаємо за необхідне фінансувати органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх обов’язків, продовжувати фінансову децентралізацію та розподіляти нові фінансові ресурси на місцевому рівні . Рішення про суми, що підлягають перерозподілу, слід повністю залишити за місцевою владою. Цілями політики УДДСЗ у зв’язку з розвитком інформаційного суспільства, що базується на знаннях, є: Шлях конкурентоспроможності для України – це розвиток інформаційного суспільства, що базується на знаннях. Розвиток інформаційного суспільства не обходиться без послідовної підтримки держави. можливо. Ось чому ми вважаємо важливим:

2) визнання доступу до інформації основним правом;

3) консолідоване демократичне суспільство, що гарантує свободу інформації та захист приватного життя;

4) безпечна законодавча база, яка є передбачуваною для суб’єктів економіки та торгівлі;

4.) придбання та розвиток комп’ютерних знань та навичок, що дозволяють отримувати та використовувати інформацію.

Завдання уряду – підготувати суспільство до застосування нових інструментів та методів у повсякденному житті, в економіці, у доступі до інформації та в державному управлінні, надаючи інформацію та інструменти та можливості, відповідні віку. Необхідно створити державно-адміністративну діяльність, орієнтовану на послуги. За допомогою Інтернету здійснення влади, діяльність державного управління та місцевого самоврядування можуть бути оприлюднені.

IV. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДСУУ розглядає органи місцевого самоврядування як зберігачі місцевої влади та передбачає їх діяльність у максимально широкій автономії. Він закликає створити етнічне, місцеве та регіональне самоврядування на базі угорськомовних поселень та регіонів з більшістю угорців. Під час трансформації адміністративного та місцевого самоврядування, що відбуваються в Україні, ДСУУ вважає створенням угорського району, в який входила б більшість населених Угорщиною місцевих органів влади, метою, яку слід досягти.

Комісія місцевого самоврядування ДСУУ, у співпраці з Асоціацією місцевого самоврядування Закарпаття (KHÖT), вважає важливим:

регіональний, селищний, розвиток підприємств та сільського господарства, координація програми приватизації земель;

подальший розвиток відносин між побратимами та транскордонними муніципалітетами;

формування сільського та сільського туризму;

дотримання завдань охорони здоров’я, довкілля та захисту від повені на порядку денному;

розробка освітньої, громадської культурної, що зберігає традиції, мовної політики та національної стратегії органів місцевого самоврядування;

організація охорони пам’яток культури органів місцевого самоврядування, збереження їх стану;

організація тендерного консультування, участь у міжнародних, ЄС, регіональних, транскордонних програмах, що допомагають залишатися на батьківщині.

ДСУУ підтримує розробку закону про культурну автономію національностей та прийняття його українським парламентом. Після цього він ініціює організацію органу, що представляє автономію за зразком Воєводини, до реалізації якого залучить представників, делегованих угорськими історичними церквами Закарпаття, угорськими соціальними та цивільними та професійними організаціями, установами та місцевими уряди.

V. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ДСУУ підтримує екологічні заходи відповідно до міжнародних стандартів та конвенцій. З цією метою він закликає до співпраці країн, зацікавлених у збереженні екологічної рівноваги України, включаючи Карпатський басейн, підписання та дотримання відповідних міжурядових угод та розробку нових.

Моніторинг стану живого світу та його тривалого збереження – одне з найважливіших завдань XXI століття, оскільки спостерігається зниження темпів від рівня населення до рівня комплексів асоціацій. Це явище називають біосферною кризою. На долю природи та істот “дикої природи” все більше безпосередньо і опосередковано впливає функціонування людства та суспільства, тому в наших спільних інтересах спостерігати за станом дикого світу в довгостроковій перспективі, зберігати та збагачувати наші особливі природні цінності створення умов для свідомого управління.

Він здійснює нагляд за охороною навколишнього середовища лісистих Карпат, долини Тиси та її приток, географічно відмежованих історичних регіонів та невеликих територій та вносить необхідні пропозиції до місцевого самоврядування та державних органів. Ми виділяємо шість основних груп природоохоронних цінностей, що охороняються на нашій території: це геологічні, гідрологічні, ботанічні, зоологічні, ландшафтні та культурно-історичні цінності. Для національних меншин захист цих цінностей означає, перш за все, комплексний захист нашої сільської місцевості. Порушення гармонії природи, а також порушення цінностей людини можуть призвести до погіршення якості життя. Для того, щоб уникнути або зменшити цю небезпеку, Спілка повинна ініціювати захист як живої, так і неживої природи, умов життя, навколишнього середовища та охорону техногенних товарів: пам’яток, поселень та культурних цінностей.

ДСУУ підтримує створення району охорони навколишнього природного середовища вздовж Тиси в районах Берег, Унг та Угочай, де парк охорони ландшафту “Додаток Тиси” стане невід’ємною частиною запланованої міжнародної природоохоронної зони басейну Тиси в майбутньому. Створення регіонального парку охорони ландшафту значно сприяло б та забезпечувало біологічне та екологічне різноманіття ландшафту, відродження певних еко асоціацій, стабільність природного балансу, розвиток наукових досліджень та екотуризму, а також культурну та збереження його історичної спадщини.

Для досягнення цієї мети:

(а) повинна бути встановлена система заповідних територій або територій, де повинні бути вжиті спеціальні заходи для збереження біологічного різноманіття;

(b) біологічні ресурси, які мають важливе значення для збереження біологічного різноманіття, як в межах, так і за межами заповідних територій, повинні регулюватися або управлятися з метою забезпечення їх збереження та сталого використання;

(c) сприяти подальшому захисту заповідних територій;

(d) оздоровити та відновити деградовані екосистеми та сприяти їх відновленню, в тому числі шляхом розробки та реалізації планів або інших стратегій управління.

Виконання цих завдань також відіграє важливу роль у виконанні наших зобов’язань за міжнародними конвенціями про охорону природи. На сьогодні Україна приєдналася до кількох міжнародних конвенцій про охорону природи та відповідних документів. Однією з них є Рамсарська конвенція, яка була прийнята в 1971 році і набрала чинності в 1975 році. Мета Конвенції – сприяти збереженню та раціональному використанню водно-болотних угідь та забезпечити необхідну правову, інституційну та кооперативну основу для створення вищезазначеної заповідної зони для водно-болотних угідь, що відповідає відповідним критеріям, таким чином визначивши водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення. Список наукових досліджень готовий до реалізації цього плану.

Він бере участь у координації завдань із захисту від повені та ліквідації наслідків стихійних лих, розробляє план роботи щодо запобігання небезпекам, створює центри захисту від повені та координує свою діяльність з державними організаціями.

ДСУУ підтримує думку тих учених, що однією з основних причин повені у Верхній Тисі є виявлення вирубки лісів та пограбування в останні роки. Він підтримує розробку складної програми (професійне заліснення, аварійне зберігання, водовідведення, дамби, канали тощо), реалізація якої суттєво вплине на виникнення повеней.
Ми вважаємо доброю ініціативою для екологічних молодих людей створити екологічні центри в закарпатських навчальних закладах, метою яких є збільшення та поглиблення знань серед студентів про навколишнє середовище та охорону природи.

VI. ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА

У реалізації цілей своєї освітньої політики ДСУУ розглядає професійними неурядовими організаціями, що займаються питаннями освіти, як партнерів, тому Спілка консультується з цими організаціями в процесі прийняття рішень. Співпраця передбачає взаємну відповідальність при виконанні взятих завдань.

Загальноосвітні цілі ДСУУ щодо освітньої політики

Щоб забезпечити постійне забезпечення інтелектуалів, ми підтримуємо освіту в коледжах та університетах рідною мовою. Для того, щоб створити необхідні кошти для досягнення наших освітніх цілей, ми заохочуємо участь у міжнародних змаганнях.

1.) Цілі ДСУУ у галузі народної освіти:

Що слід зробити у галузі регулювання освіти меншин:

1. Навчальні заклади меншин мають право видавати двомовний сертифікат відповідно до чинного законодавства.

2. Знання угорської мови кандидатів має бути необхідною умовою для оцінки заяв чиновників, що забезпечують відповідальне керівництво угорськомовними навчальними закладами та угорськими секціями.

3. Для вирішення мережевих питань угорськомовної освіти:

а) У випадку угорських громад, які проживають у розрізнених районах, нам потрібен дозвіл на заняття, менші за кількість учасників, оскільки в багатьох випадках це єдиний спосіб забезпечити освіту рідною мовою.

b) Оскільки для навчання в гімназії та середній школі для забезпечення ефективної та якісної освіти необхідний кваліфікований і, можливо, постійний викладацький склад, а також адекватна інфраструктура та обладнання, ми також повинні заохочувати створення угорської мови шкільні центри зі шкільними автобусами, пансіонати та їдальні.

4. Завдання щодо змістових аспектів державної освіти:

На додаток до нинішньої, все більш застарілої системи освіти, що базується на знаннях, ми заохочуємо застосування та інституційний розвиток методів батьківського виховання, орієнтованих на дитину, які в основному спрямовані на вивчення реальних здібностей дитини, розвиток та розвиток її емоційного інтелекту. З цією метою ми підтримуємо просування альтернативних методів навчання в організованих рамках серед батьків та вчителів, професійну підготовку останніх у цій галузі та інституційне застосування методів.

Нам потрібно підтримати умови для розробки конкретних навчальних планів та забезпечити їх затвердження, щоб зменшити перевантаження учнів.

Спільно з професійними організаціями ми повинні створити умови та інструменти для ефективного викладання української мови. Ми рішуче доводимо, що для пізнання української мови та культури для угорських студентів слід розробити спеціальні предметні програми та підручники, які викладаються на основі конкретної методики. Відповідно, підготовка вчителів української мови потребує реорганізації.

Що стосується підручників та навчальних матеріалів, важливо створити законодавчу базу, щоб вони могли бути написані з мовною логікою рідної мови. Не обмежуйте використання угорських ілюстративних посібників, посібників, підручників, включаючи підручники. Ми підтримуємо незалежне видання підручників угорською мовою.
5. Сучасні проблеми освіти угорською мовою можна сформулювати у таких пунктах:

а) середня освіта угорською мовою не має самостійності, вона не має незалежної системи координації на державному рівні;

(b) програми або підручники можуть бути суто дзеркальними зображеннями підручників в українських школах;

в) система прозорих конкурсів не розроблена, але не лише між школами угорської та української мов;

г) Угорськомовна освіта та навчальні заклади, які працюють угорською мовою, часто перебувають у гіршому фінансовому становищі, ніж українські. Ілюстрацій фізики, хімії, біології, карт, зразків написання тощо на угорській мові практично немає. Бібліотеки не заповнені угорською літературою на державному рівні.

д) Підвищення кваліфікації вчителів є обов’язковим раз на 5 років. Підвищення кваліфікації проводять повітові інститути підвищення кваліфікації вчителів протягом 140 годин. Літні тренінги в Угорщині не приймаються.

f) існує потреба у гнучкій та недорогій економічній політиці в галузі освіти, де докладаються зусилля щодо відкриття приватних або змішаних навчальних закладів;

g) Надання державних навчальних закладів не може бути покладено на неурядові організації, оскільки держава зобов’язана нести ці витрати. З іншого боку, пожертви неурядових організацій не можуть бути включені до інвентарного списку державних навчальних закладів; Відповідальність за пожертви повинна бути єдиною юрисдикцією донора.

Освітня політика ДСУУ продовжує послідовно відображати прагнення до незалежності, метою якої є впровадження системи освіти рідною мовою, заснованої на місцевому самоврядуванні та етнічній культурній автономії. Ми закликаємо продовжити загальну реформу національної системи освіти відповідно до цільової системи європейської інтеграції. Наша мета – продовжити модернізацію змісту освіти у професійно обгрунтованій формі, регулювати зміни, що відбуваються в шкільній структурі, зміцнити гармонію освіти та освіти, а також забезпечити можливість освіти відповідати законній потребі в отриманні відповідних знання на високому рівні. Нам потрібно забезпечити, щоб цільова система освіти була адаптована до потреб ринку праці

ДСУУ вважає своїм завданням, що українське законодавство визнає та підтримує конфесійну освіту як третю форму навчання на додаток до державної та приватної.

Ми робимо особливий акцент на інтересах дітей, які навчаються в школах розсіяння. Спільно з Комісією з питань діаспори та розсіювання ДСУУ ми розробляємо програми для розвитку мережі шкіл рідної мови.

Без інтелігента, який залишився на батьківщині, ми не можемо зберегти свою ідентичність. Тому ми вважаємо матеріальну та соціальну оцінку університетських викладачів та викладачів нашою пріоритетною метою. Початок життя та працевлаштування молодих вчителів у сільській місцевості слід підтримувати цільовими стипендіями та заявами. Ми також підтримуємо місцеві соціальні зусилля та ініціюємо муніципальні програми в цьому напрямку. Слід заохочувати викладачів брати на себе обов’язки, пов’язані з керівними посадами, брати участь у складанні національних навчальних планів та підручників з кожного предмета.
2.) Цілі ДСУУ у галузі дошкільної освіти

Найбільші проблеми у сільських садочках, де утримання дитячого садка покладено на органи місцевого самоврядування та їх фінансовий стан. Останні просто не розглядають належне фінансування дитячих садків як важливе завдання. Фінансування дитячих садків слід класифікувати як підпорядковану округу / округу і нести відповідальність за забезпечення надмірного фінансування дитячих садків незалежно від стану муніципалітету або щоб їх фінансування не відрізнялося від процесу фінансування та системи шкіл.

На підставі результатів методологічних досліджень та досліджень громадської думки стало зрозуміло, що в переважно українському середовищі існує потреба в дитячих садках із суто угорською мовою, але в населених пунктах, де живуть переважно угорці, необхідні дитячі садки з класами української мови.

3) Цілі ДСУУ у галузі вищої освіти

Питання вищої освіти угорською мовою досі залишається відкритим і повинен залишатися таким. Якщо його можна розробити, також має сенс бути гідною альтернативою іншим вищим навчальним закладам. В Ужгородському національному університеті під час дефіциту, такого як право, охорона здоров’я та економіка, було б важливо виділити кілька місць на рік для випускників угорських шкіл. Систему стипендій для студентів слід розширити. Останній міг би відкрити докторантуру та підготовку до вищих навчальних закладів. що означало б пропозицію угорськомовних університетів та коледжів.

ДСУУ підтримує II. Створення, функціонування та розвиток умов, що забезпечують фінансову незалежність Угорського коледжу імені Ференца Ракоці на Закарпатті, розвиток гуманітарно-природничого факультету Угорського національного університету в Ужгороді, зміцнення угорської філії Державного університету імені Мункача,

Щоб забезпечити якісне забезпечення викладачів, ми вважаємо необхідним підтримувати елітні навчальні програми в державній вищій освіті. Ми просимо продовжити вступний іспит рідною мовою також у випадку докторату, а також продовження докторського навчання рідною мовою.

Слід забезпечити підтримку стипендій як для викладачів, так і для аспірантів. Ми вважаємо важливим, щоб докторанти отримували соціальні виплати, подібні до виплат студентам. Ми заохочуємо розробку та професійне функціонування пільгової банківської системи кредитування студентів як частини сучасної системи захисту студентів. Необхідно забезпечити умови для функціонування стипендіальної системи соціального характеру для молодих людей, які навчаються в університетах, але не мають необхідних фінансових ресурсів для подальшої освіти.
4.) Цілі ДСУУ у галузі науки та досліджень

Основною метою угорців в Україні є утримання вдома найбільш освіченого шару угорської інтелігенції в Україні, одним з основних інструментів якого є інституціоналізація наукових досліджень та забезпечення рівних можливостей у науково-дослідних інститутах.

Для того, щоб продовжувати наші традиції в українських науково-дослідних інститутах, що мають місце, слід надати теми, пов’язані з Угорщиною, важливі для нас галузі тощо. одна з умов якої – працевлаштування угорських дослідників за відповідними цифрами. На угорськомовному гуманітарно-природничому факультеті Ужгородського національного університету, в інших гуманітарних та реалістичних науках, в Інституті гунгарології в Ужгороді, ми просимо вас розширити інституційні умови наукових досліджень.

ДСУУ усвідомлює, що угорське громадянське суспільство в Україні забезпечує найбільш підходящу основу для вирощування певних конкретних дослідницьких областей у ситуації меншин. Щоб забезпечити умови фінансування науково-дослідницької роботи, ДСУУ докладає зусиль для забезпечення того, щоб і український, і угорський бюджети підтримували угорські наукові дослідження в Україні, та сприяти реальним можливостям доступу до фондів Європейського Союзу шляхом створення відповідної інституційної бази для угорських дослідників у Україна. Ми заохочуємо співпрацю з Угорською академією наук та іншими угорськими науково-дослідними інститутами, які можуть відігравати важливу роль в інституціоналізації угорських досліджень на Закарпатті, у дослідженні конкретних областей досліджень, пов’язаних з угорщиною, за відповідних умов.

VII. КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА

Культурна автономія є запорукою нашого культурного життя, а її засобами має стати самоорганізація суспільства меншин. Для створення матеріальних основ культурного життя, що забезпечують культурну автономію, ДСУУ очікує пропорційної частки державних коштів, але водночас заохочує та підтримує створення громадських культурних товариств, асоціацій та фондів.

Ми заохочуємо та плекаємо справу загальнолюдської культури. З усього цього випливає, що ми, окрім збереження інституцій рідної мови, залишаючи за собою право створювати нові, ми виступаємо за розвиток культури угорців, які розсіяно проживають по всій Україні.

Комісія з охорони спадщини ДСУУ бере на себе протекцію над збереженням реліквій нашого минулого. Щоб подбати про пам’ятники, пов’язані з минулим угорської меншини, ми вимагаємо пропорційної частки державного бюджету.

Ми вважаємо за необхідне відновити та використовувати угорську назву наших міст та сіл, оригінальні назви та написи наших пам’яток та святинь із залученням професійних організацій, які займаються цією темою. Назви вулиць відображають історичне минуле поселення. Безкоштовне використання нашої національної символіки на наших святах та зборах.

ДСУУ закликає створити угорських видавництв книг та забезпечити умови їх роботи та запровадити податкові пільги для культурних установ меншин.

ДСУУ відхиляє будь-яку ідеологічну чи політичну цензуру. Вона постійно бореться за встановлення та запис часу угорських радіо- та телепередач у відповідний час.

Ми подаємо заявку на державну підтримку щодо безкоштовної передплати, безмитного ввезення та розповсюдження іноземної (переважно угорською мовою) преси, книг, платівок, касет, компакт-дисків.

Організація культури, як і шкільні справи, повинна бути самоврядною. Угорська національна меншина в Україні вирішує, яка установа їм потрібна. Меншини повинні отримувати вигоди від урядового бюджету на культуру пропорційно їх кількості. Жодним законом чи фінансовим законодавством угорські національні меншини в Україні не повинні перешкоджати підтримці контактів з їх транскордонними ділянками.

Метою ДСУУ є забезпечення того, щоб ніхто не міг поставити під сумнів культурну універсальність та мовну ідентичність тих самих континентів, які проживають у декількох штатах.

ДСУУ підтримує принцип пріоритетної підтримки культурного сектору в державному бюджеті як умову конкурентоспроможності в процесі європейської інтеграції.

Професійні мистецькі установи є важливими майстернями для відтворення нашої культури. Окрім вимоги державної та місцевої влади, культурна комісія ДСУУ прагне працювати із системами підтримки, які можуть забезпечити умови для якісної культурної освіти рідною мовою.

ДСУУ робить великий наголос на потенціалі місцевих рад щодо культурної підтримки. Спілка також контролює забезпечення умов роботи муніципальних бібліотек та будинків культури із залученням Спілки угорських бібліотекарів Закарпаття. Він закликає надати службову квартиру для молодих інтелектуалів, щоб приміська інтелігенція була замінена місцевим духовенством, яке визначає життя поселення.
В інтересах забезпечення спеціалістів, ДСУУ підтримує створення програми управління культурною діяльністю в рамках державної освітньої мережі та організацію угорських секцій середньої та вищої музичної та образотворчої освіти на рідній мові.

ДСУУ виступає за культивування культури нашої рідної мови також у державних закладах культури:

а) професійне збереження, збагачення та безперервна виставка існуючих (історичних, образотворчих мистецтв, етнографічних) колекцій в округах та місцевих музеях у дусі історичної об’єктивності та правди, з двомовними чи тримовними написами, каталогами та плакатами. Для професійної обробки, збагачення та представлення статусу меншини слід залучити відповідну кількість професіоналів, що належать до відповідної національної меншини;

б) Угорськомовних дослідників також слід наймати в архівах. Зробіть повний матеріал доступним для наших дослідників в архіві. Поверніть транспортовані матеріали первісним власникам. Ми закликаємо повернути конкретно угорські реєстри народжень, парафіяльні протоколи та колишні архіви НУО;

в) працевлаштування, навчання та подальше навчання угорських працівників у бібліотеках, необхідних для збагачення та використання угорського персоналу та для професійного управління;

г) забезпечити пропорційну частку державних коштів у галузі охорони пам’яток з метою інвентаризації, догляду та відновлення пам’яток, пов’язаних з минулим угорської громади Закарпаття;

д) наймати угорськомовних керівників у культурно-церковних відділах Закарпатського повіту, в центрах народної творчості для забезпечення культурних досліджень рідною мовою,

ДСУУ підтримує угорське книговидання. Він підтримує необхідність державного внеску у бюджетну підтримку книговидання та функціонування мережі книгорозповсюдження. У своїй заявочній системі вона забезпечує кошти для підтримки видавничої справи та заходів з просування книг. Повинна бути забезпечена можливість угорських книговидавців на Закарпатті брати участь у спільних книговидавничих та книгообмінних кампаніях, передбачених міждержавними культурними угодами.

Інституційне функціонування нашої культури ДСУУ, відтворення нашого інтелектуального шару, заохочення появи конкурентоспроможних, економічно сильних місцевих громад, що беруть участь у суспільному житті, та самоорганізаційні органи, створені у сфері громадянського суспільства, мають першорядне значення у умови сприяння підтримці культури.

а) заохочує створення асоціацій та фондів у всіх населених пунктами угорських поселеннях з метою пожвавлення та вирішення інтересів місцевої громади з метою створення конкурентоспроможного громадянського суспільства;

б) в закладах, створених Асоціацією, ДСУУ підтримує створення системи нормативних субсидій, що забезпечують функціонування національних асоціацій, що мають правосуб’єктність, залучених до інституційної діяльності культури на основі тендерів;

в) розробляючи стратегії фонду, ДСУУ підтримує ініціативи, спрямовані на створення культурної інфраструктури у власній громаді та управління, такі як створення угорських будинків, телебудинків, заміських будинків, регіональних центрів цивільної інформації, публічних колекцій (рукописів, бібліотек, колекції образотворчого мистецтва).);

Спілка хоче створити належні умови для сприяння творчій діяльності наших видатних митців та науковців.

ДСУУ ініціює створення спеціальних рамок для диференційованої підтримки розпорошених та діаспорних спільнот, особливо під загрозою асиміляції.
Наша спілка хоче сприяти зміцненню демократичної інституційної системи країни, закликаючи:

(а) прийняття закону про повернення конфіскованого майна Спілки;

б) з метою компенсації виходу держави із секторів культури, ДСУУ закликає створити систему громадських фондів;

в) для доповнення положень про використання рідної мови в адміністративному законодавстві із зобов’язанням відновити оригінальні назви та написи наших пам’яток та святинь, назви вулиць також повинні відображати традиційну внутрішню топоніміку та історичне минуле населеного пункту.

Наша культура є невід’ємною частиною угорської національної культури. Ми наполягаємо на наших святкуваннях та зборах, крім державних, постійно для безкоштовного використання нашої національної символіки. Ми заохочуємо та підтримуємо створення органічної системи відносин між універсальними та угорськими культурними установами в Карпатському басейні.

VIII. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Спілка вважає своїм завданням інформувати та інформувати громадськість надійним способом. З цією метою він використовує всі доступні медіа-форуми через Комітет з питань комунікацій ДСУУ.

Питання, пов’язані з повноцінними або частковими органами преси Асоціації та функціонуванням інших засобів масової інформації, регулюються положеннями та контрактами, затвердженими Національною радою.

У дусі Загальної декларації європейських прав, Конституції України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Маніфесту та декларацій Міжнародної федерації журналістів, Міжнародної конвенції про транскордонне телебачення та інших відповідних законодавчих актів та документів, УДД рішуче підтримує думку, що відкритість державних установ та доступ до інформації є наріжними каменями демократії. Він відкидає будь-яку ідеологічну чи політичну цензуру. Публікація інформації, думок та об’єктивних дебатів з державних справ принесе користь суспільству в цілому.

Відповідно до принципів своєї політики щодо преси, викладених вище, ДСУУ:

підтримує партнерські стосунки з професійними організаціями письменників та журналістів з метою взаємної інформації та обміну думками, одночасно дотримуючись їх політичних зобов’язань, передбачених Статутом.

Він підтримує журналістів у виконанні їх роботи усіма доступними засобами. Це сприяє журналістській роботі з пошуку фактів та сприяє об’єктивному поширенню прагнень Спілки.

Він прагне до добрих відносин з українською пресою, від якої чекає об’єктивної інформації. Вона приділяє особливу увагу дезінформації, неправдивій інформації, цілеспрямованим коментарям та опублікованим виправленням у вітчизняній та міжнародній пресі про угорців України та їх представництво інтересів, з достатньою швидкістю та ефективністю. Він підтримує переслідування авторів матеріалів преси, що підбурюють до національностей України, відповідно до положень чинного законодавства.
а) закликає, щоб угорськомовна преса отримувала принаймні частину офіційного населення нашої національної спільноти за рахунок офіційних державних коштів, виділених для цієї мети. Він рішуче підтримує угорську молодіжну, культурну, мистецьку, літературну, професійну та наукову пресу в Україні.

b) Постійно прагне забезпечити, щоб ефірний час національних та місцевих радіо- і телевізійних передач угорською мовою встановлювався в такий час, щонайменше пропорційний співвідношенню нашого населення, що дозволило б створювати програми професійної якості. Збільшити час мовлення державних радіо- та телевізійних передач угорською мовою та розмістити їх у найбільш вигідний час;

в) Він прагне створити незалежні угорськомовні державні радіо- та телевізійні студії в довгостроковій перспективі.

г) підтримує участь угорських редакцій на Закарпатті в регіональних програмах угорських державних служб масової інформації, що транслюються за супутником.

e) закликає загальну поштову концесію надсилати прес-релізи. Він заохочує та підтримує поширення угорської культурної преси в Україні на угорському мовному просторі.

IX. ВІДНОСИНИ З ЦЕРКВОЮ

ДСУУ має намір встановити тісні стосунки з історичними церквами та розглядає питання співпраці та постійних консультацій у всіх сферах, де це необхідно. ДСУУ виступає за повне забезпечення релігійної свободи та повагу автономії церков. Своїми коштами він підтримує вчителів церков, благодійні послуги, освіту та громадську культуру.

Окрім своєї природної ролі, наші історичні церкви також є автентичними організаціями соціальної допомоги та догляду за рідною мовою закарпатських угорців, що мають багатовікові традиції, з якими ДСУУ створив та має намір підтримувати постійні стосунки. ДСУУ високо оцінює моральну роль угорських історичних церков у суспільному житті Угорщини, а також передбачає та вважає співпрацю з ними ефективною при взаємній довірі та повазі автономії один одного. ДСУУ діє проти будь-якої дискримінації церков, обмеження кредитування чи примусу.

Ми вважаємо важливим продовжувати співпрацювати у розробці спільних стратегій та програм соціальної організації. ДСУУ однаково відкритий для всіх церков та конфесій і поважає свободу совісті своїх членів. У той же час це означає повне користування релігійною та добросовісною свободою та повагу автономії церков.

ДСУУ здійснює повне застосування закону про повернення конфіскованого церковного майна. Наша Спілка використовує власні засоби для підтримки створення та залучення нових церковних установ (соціальних, освітніх, культурних, економічних та кооперативних), які є дуже необхідними та корисними для суспільства. ДСУУ виступає за санкціонування та запровадження конфесійної освіти на всіх рівнях та у всіх сферах освіти.

ДСУУ підтримує зусилля історичних угорських церков щодо створення та функціонування благодійної інституційної системи (будинки для людей похилого віку, будинки для дітей, гуртожитки тощо) та закликає державну підтримку цієї інституційної системи.
ДСУУ наполегливо закликає до наступних правових заходів, що стосуються церков:

(а) пропорційні або справедливі державні субсидії від визнаних церков;

(b) забезпечення державної зарплати тим, хто служить у церквах;

(c) звільнення від некомерційної діяльності церков;

(d) надання духовної допомоги конфесіями в лікарнях, тюрмах та військових;

(д) надання визнаних церковних свят державними святами;

е) державна підтримка збереження та реставрації церковних пам’яток залежно від історичної та архітектурної цінності церкви.

X. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

З точки зору молодіжної політики ДСУУ, він вважає за необхідне створити систему умов, що забезпечують існування угорської молоді в Україні на батьківщині, завдяки якій цей соціальний прошарок може брати участь у соціальних, політичних, економічне та культурне життя держави.

ДСУУ також вважає важливим заявити, що угорська молодь в Україні є визначальним фактором для майбутнього нашого суспільства, запорукою виживання, оновлення та наступності нашої громади. Залишитися на батьківщині – це цінність особистості та громади, молоде покоління, відповідальне за формування долі нашої національної спільноти. ДСУУ зобов’язується підтримувати та підтримувати всі ініціативи та пропозиції, сформульовані молодіжними організаціями на місцевому, повітовому та парламентському рівнях, метою яких є утримання угорської молоді в Україні на батьківщині, поліпшення якості життя та підвищення життєві шанси.

З цією метою він вимагає:

(а) розширити та узагальнити діапазон соціальних виплат та надбавок, доступних студентам, для всіх молодих людей, які мають статус студента чи студента, незалежно від форми чи характеру їхньої освіти;

(b) адаптація системи навчання таким чином, щоб вища освіта була доступною для тих, хто має нижчі доходи;

в) створення правових умов для роботи студентів;

г) запровадження студентських позик;

(e) розробка навчальних курсів відповідно до пропозиції на ринку праці;

(f) зменшення безробіття серед молоді та нових вступників шляхом запуску конкретних програм уряду та місцевого самоврядування;

(g) підтримка молодих підприємців та фермерів шляхом започаткування програм навчання та наставництва, спрямованих на розвиток культури підприємництва;

(h) розробка та розробка вигідних схем кредитування (купівля житла, започаткування бізнесу та розвиток);

(i) запуск програми оренди житла, яка враховує мобільність та економічне становище молодих людей;

j) підтримка молодих сімей через податкові пільги, зменшення податкового навантаження на молодь, яка має більше дітей (запровадження податку на прибуток сім’ї);

(k) створення можливостей для соціальної інтеграції неблагополучних дітей та молоді у дитячих будинках та догляду за державою;

l) підтримує розширення спеціалізованих державних, муніципальних та неурядових установ, що займаються конкретними проблемами молоді.
Що стосується конкретних проблем угорської молоді в Україні, то основною метою ДСУУ є усунення причин еміграції, яка в основному зачіпає молоде покоління, шляхом загального економічного зростання, забезпечення навчання рідною мовою та створення культурних можливості. Зробити це:

(а) підтверджує свою підтримку розширенню та розвитку навчання рідної мови в державній, професійно-технічній та вищій освіті та покращенню якості підготовки кадрів для досягнення вищезазначених цілей;

(b) приділяти особливу увагу підготовці вчителів;

(c) надавати пріоритет підтримці соціальних, талановитих та наукових програм із наявних іноземних ресурсів;

(d) заохочувати запровадження післядипломних форм навчання рідною мовою, що може зменшити потребу в навчанні за кордоном;

Мета ДСУУ також полягає у дотриманні принципу географічного охоплення та організації у своєму молодіжному русі молодих угорських розсіяних угорців, які проживають за межами Закарпаття. Спілка має намір взяти участь у національних та закордонних правозахисних та молодіжних конференціях та заходах через представників амбіційної молоді, що зібралася навколо неї з усіх регіонів.

ДСУУ підтримує ініціативи модернізації у системі відносин між молодіжними організаціями.

XI. СПОРТИВНА ПОЛІТИКА

Метою спортивної політики ДСУУ є забезпечення того, щоб усі діти та молодь, якомога більше дорослих, якомога довше отримували досвід регулярних фізичних вправ. Через національний комітет молоді та спорту ДСУУ Спілка закликає розробити комплексну стратегію та концепцію, що підтримує реалізацію руху масового спорту та політики здорового способу життя у всіх сферах соціального життя.

Ми вважаємо важливим, щоб уся талановита молодь у спорті мала можливість розвивати свої навички, тому ми надаємо пріоритет розвитку можливостей для фізичного виховання та спорту в школах, а також розвитку місцевих, регіональних та національних систем змагань.

Ми приділяємо особливу увагу визначальним особистостям угорського спортивного життя на Закарпатті, а також організаціям, утвореним в населених угорцями населених пунктах. З цією метою ми вважаємо важливим, щоб певні завдання, пов’язані зі спортом, стали обов’язковим завданням місцевих органів влади, забезпечуючи необхідне охоплення.

Ми вважаємо необхідним, щоб медичне страхування сприяло розширенню умов фізичних вправ та можливостей населення, а також безпосередньо підтримувало спортивні організації, які здійснюють видатну діяльність у цій галузі.

Ми підтримуємо створення та обслуговування багатоцільових спортивних споруд із залученням органів місцевого самоврядування та приватного сектору. Ми підтримуємо елітні види спорту без допінгу та відповідне законодавство.

XII. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Найбільш основною метою соціальної політики Асоціації є захист сім’ї, а це захист працівників, забезпечення рівних можливостей, збереження структури поселення, створення місцевих можливостей зайнятості тощо. будується. Однією з цілей соціальної політики є відновлення непропорційного вилучення населення, яке протягом десятиліть страждає від територій, заселених національними меншинами.

Соціальна політика Асоціації також передбачає захист полеглих, самотніх, нужденних, сиріт та знедолених та пропонує їм різні субсидії. На основі його досвіду роботи та опитувань на сьогодні Національна соціальна комісія ДСУУ заявляє, що одним із найбільш проблемних питань закарпатського населення та угорців, що вимагає великої уваги та такту, є догляд за загиблими. Кілька вітчизняних та іноземних фондів докладають зусиль, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Вони роблять це, керуючись добрими намірами, але на основі власного суб’єктивного судження. Великим недоліком є те, що на Закарпатті немає бази даних, незалежної від конфесій та організацій допомоги, яка могла б включати повний список тих, хто цього потребує.

Головною метою ДСУУ у цій галузі є створення житлових умов, які забезпечували б можливість залишатися та застосовувати на батьківщині, ліквідувати зубожіння, особливо для малозабезпечених людей. Нашим пріоритетом соціальної політики є складання карти та допомога становищу пенсіонерів, молоді, сімей, особливо неблагополучних або неблагополучних осіб та груп.

XIII. СІМЕЙНА ПОЛІТИКА

Завдяки своїм комісіям та всім своїм органам ДСУУ також підтримує сімейну та демографічну політику, яка може забезпечити виживання та ріст нашої угорської громади на батьківщині. Ми заохочуємо розробку та розповсюдження програм, які підкреслюють важливість народження дітей та важливість виховання дітей.

ДСУУ вважає розробкою стратегії, пов’язаної із цінностями захисту сім’ї, створенням сімейного середовища та зміцненням сімей, заснованих на шлюбі, пріоритетом. Метою нашої сімейної політики є допомогти молодим людям вибрати партнера, створити сім’ю, створити дім, зберегти стабільність сім’ї, виховувати дітей у відповідних матеріальних, психічних, емоційних та моральних стандартах, а також відповідати питанням охорони здоров’я, культури та потреби дозвілля сімей.

З цією метою ми надаємо велике значення підтримці сімей з дітьми. Необхідно подальший розвиток пільгової податкової системи, системи допомоги на дітей, розробки спеціальної (пільгової) системи кредитування на будівництво та придбання житла, а також продовження батьківської відпустки для бабусь і дідусів.

Ми наголошуємо на важливості розробки програми забезпечення здоров’я та соціальних умов захисту немовлят. Ми підтримуємо програми підвищення обізнаності, що залучають вчителів, вихователів та вихователів, з метою підвищення обізнаності про відповідальність за народження дітей, важливість виховання дітей та уникнення небажаної вагітності.

XIV. ЗДОРОВ’Я

ДСУУ вважає необхідним модернізувати національну систему охорони здоров’я, заохочує створення організацій, які займаються благодійною діяльністю, та підтримує їх діяльність. Він діє для забезпечення часткової державної підтримки цих організацій.

Через свою комісію з охорони здоров’я ДСУУ вважає важливим прийняти програми охорони здоров’я в Україні, включаючи співпрацю у боротьбі з туберкульозом у населених угорцями населених пунктах Закарпаття та у боротьбі з інфекційними хворобами – покращення вакцинації,

Вона хоче взяти участь в організації підготовки медичних працівників, вона хоче сприяти координації між державами на рівні уряду. Він має намір сприяти поліпшенню можливостей догляду за пацієнтами в угорських клініках

ДСУУ закликає завершити реформу охорони здоров’я на національному рівні. З цією метою наша Спілка підтримує:

(а) децентралізація та приватизація системи охорони здоров’я, врегулювання власності, ефективна власність муніципалітетів та встановлення відповідної фінансової бази для функціонування закладів охорони здоров’я;

(b) створення церковних та благодійних лікарень;

(c) продовження гармонізації законодавства, встановлення прозорої правової бази, розробка сучасного закону про охорону здоров’я, що відображає поточні обставини;

(d) переосмислення національних програм охорони здоров’я відповідно до суспільних вимог щодо охорони здоров’я;

(д) зміцнення лікарів загальної практики;

(f) функціонування ефективної інформаційної системи охорони здоров’я на основі європейських стандартів;

(g) розробка платіжної системи, яка заохочує медичних працівників запобігати еміграції професіоналів;

h) розробка національних програм, що поширюють здоровий спосіб життя та інформацію, пов’язану зі здоров’ям;

(i) підвищити ефективність системи медичного страхування;

(j) надання безоплатного або частково відшкодованого постачання лікарських засобів, що ефективно допомагає особам, які перебувають у соціально незахищеному, неблагополучному стані чи труднощах.

XV. ІНСТИТУЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

ДСУУ захищає та представляє інтереси угорців в Україні за підтримки різних регіональних, політичних, соціальних та професійних організацій. ДСУУ підтримує співпрацю організацій-членів з відповідними українськими та іноземними організаціями.

ДСУУ вважає необхідним заявити, що угорська меншина, яка проживає в Україні, бажає встановити тісні стосунки з універсальними угорськими організаціями, такими як ті, що беруть участь у Постійній угорській конференції (MÁÉRT), та угорськими соціально-політичними організаціями, що діють в Угорщині та інших країнах. Вона прагне побудувати міжнародні відносини та представлена на міжнародних форумах та заходах з етнічних питань.

Оскільки ДСУУ не вважає питання громадянства виключною внутрішньою справою, він залишає за собою право інформувати міжнародну громадськість, міжнародні установи та європейські партії про становище угорців в Україні.