Спільна заява «Товариства угорської культури Закарпаття» та «Демократичної спілки угорців України»

Заява

правління громадської організації «Товариство угорської культури Закарпаття» та правління громадської організації «Демократична спілка угорців України»  по результатам розгляду проекту закону України «Про національні спільноти України»

Зазначаємо, що запропонований до розгляду законопроект, текст якого є загальнодоступним на Веб-сторінці Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/34043.pdf) є зміненим і доповненим варіантом законопроекту  «Про національні меншини в Україні», який раніше нами вже розглядалося, і який за нашою участю був обговорений у вказаному парламентському Комітеті.

Принципова новація проекту закону України «Про національні спільноти України» полягає у зміні назви, і тим самим зміни об’єкта регулювання, суб’єкта правовідносин. А саме, замість «національних меншин України і осіб які до них належать»,  пропонується вживати «національні спільноти України і особи які до них належать». При певній компліментарності щодо національних меншин такої заміни (підміни) понять, вважаємо це неприпустимим, адже словосполучення-термін «національна спільнота» є невідомою ні для Конституції, ні для її міжнародних договорів України. В цих імперативних для українського законодавця документах, для визначення об’єктів правового захисту використовується терміни «національна меншина», «мовна меншина», «меншинська (міноритарна) мова», «релігійна меншина», «корінний народ»,  тощо, при тому, що термін «національна спільнота» в них відсутня.

Тому, висловлюємо категоричну незгоду з введенням цієї новації в законодавство України, яка, на нашу думку, шляхом відходу від конституційних і міжнародно-правових засад, створить підґрунтя для маніпуляцій і передумови для подальшого руйнування системи захисту прав національних меншин в нашій державі.

Не можемо погодитися також і з тими запропонованими нормативними положеннями, які роблять можливим  використання мов меншин в публічному просторі тільки за рішенням місцевих рад і тільки на рівні місцевих громад, адже вбачаємо в цьому наміри щодо обмеження конституційних прав і порушення міжнародно-правових зобов’язань України. Так само, вважаємо посяганням на порушенням наших прав намагання закріплення в цьому законопроекті також позбавлення осіб належних до національних меншин права на одержання освіти рідною мовою.

Зауважуємо також, що загальний декларативний стиль формулювання значної частини положень, а також термінологічна невизначеність роблять запропонований нормативний текст непридатним для практичного застосування, як юридичного документу для захисту прав національних меншин.

Вищенаведене дає нам підстави, стверджувати про порушення в даному законопроекті норм Конституції у питаннях реалізації права національних меншин на одержання освіти рідною мовою і на вільне використання своєї рідної мови, а також про порушення Конституції щодо заборони звуження існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів. В законопроекті простежується відсутність, або вибірковість в імплементації окремих принципів і норм обов’язкових для України міжнародно-правових документів, викладення їх у формулюваннях, у яких втрачається їх змістове навантаження , проігноровані висновків і рекомендацій Венеціанської Комісії з цих питань.

 Відсутнє закріплення окремих чинних прав, зокрема щодо реалізації права на участь у політичному житті, як на рівні місцевих так і на рівні державних органів влади. Тобто йдеться про закріплення статусу меншинських спільнот виключно як об’єктів правовідносин, які цілковито позбавлені правових інститутів і механізмів впливати на власну долю.

Проєкт закону містить обмеження прав на одержання освіти рідною мовою, вільне використання своєї рідної мови та національних символів у порівнянні з правами, які гарантуються чинним законом України Про національні меншини, що однозначно є порушенням Коституції України.

Вважаємо, що прийняття такого закону призведе до порушення прав національних меншин гарантованих Конституцією і міжнародними зобов’язаннями України, до значного погіршення їх правового становища, а сам факт винесення такого тексту на розгляд Верховної Ради України може нанести суттєву шкоду міжнародному іміджу нашої держави.

Наші зауваження і пропозиції надіслані до профільного Комітету ВРУ.

23 липня 2021 р.

В. І. Брензович,                                                        Л. Л. Зубанич,

голова ГО «ТУКЗ»                                                 голова ГО «ДСУУ»

Законопроєкт про “національні спільноти”: неякісний товар у гарному пакуванні

Однією з умов, дотримання яких Європейська комісія вимагає для збереження статусу України як кандидата на вступ до ЄС, є завершення “реформи правової бази для національних меншин”. Ідеться про ухвалення нового закону про національні меншини, який має замінити застарілий і по суті недієвий закон від 1992 року.

Етноспільноти підтримують якнайшвидший вступ України до ЄС

21 липня у будівлі Міністерства культури та інформаційної політики України відбулася консультаційна зустріч з етноспільнотами України Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, першого заступника Міністра Ростислава Карандєєва та Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Олени Богдан. Зустріч пройшла в кросформаті (офлайн та онлайн).