Відкритий лист-звернення правління ГО «ДСУУ»  до Уповноваженого із захисту державної мови  пана Креміня Т. Д.

На своєму засіданні 17 грудня 2020 року Демократична спілка угорців України одноголосно схвалила відкритий лист до Уповноваженого держави з питань державної мови пана Тараса Кременя, в якому національна організація звернула увагу відповідальних осіб (включаючи омбудсмена) на неадекватне пояснення використання мови в Україні (включаючи використання мов меншин). Окрім відповідних конституційно-правових норм, президент ДСУУ також звертає увагу Омбудсмена на те, що у своїх заявах він виходить за рамки повноважень, передбачених Законом про використання державної мови. Крім усього іншого, в його повноваження не входить така функція, як моніторинг заборони інших мов.
Текст відкритого листа:

Відкритий лист-звернення правління ГО «Демократична спілка угорців України» 
до Уповноваженого із захисту державної мови 
пана Креміня Т. Д. 

Щодо питання виключності державної мови у діяльності 
органів місцевого самоврядування та в інших 
сферах суспільного життя в Україні 

Шановний Тарасе Дмитровичу!

Здійснюючи свої повноваження, у  чисельних своїх публікаціях, виступах, зокрема на своїй офіційній сторінці https://www.facebook.com/govuamova/,  Ви звертаєте увагу не тільки на обов’язковості функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, але наголошуєте також і на неприпустимості використання буд-яких інших мов, у тому числі мов національних меншин і регіональних мов України. Наприклад, стверджуєте наступне: « … робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей, документообігу та діловодства, є державна мова. Тому звертаюся до депутатів рад усіх рівнів неухильно виконувати мовне законодавство», та «Наголошую, що єдиною мовою у діяльності органів місцевого самоврядування є державна мова. Іншої мови бути не може!».
На нашу думку, такими і подібними своїми висловлюваннями стосовно використання мов також і в сферах надання послуг, освіти, виробничої діяльності тощо, ви даєте неправдиве роз’яснення чинного мовного законодавства України, дезінформуєте громадян, відлякуючи представників національних меншин від користування ними правами, передбаченими Конституцією України щодо вільного вживання своєї рідної мови, лякаючи покаранням за це.
Тому, вважаємо за потрібне у публічній формі нагадати Вам, що мовне законодавство України складається не тільки із Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а й із Конституції України та чинних міжнародних договорів України. Відповідно до яких, зокрема:
«В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України» (част.2 ст. 10 Конституції України);
Україна: «зобов’язується визнати за кожною особою, яка належить до національної меншини, право на вільне і безперешкодне використання мови своєї меншини, приватно та публічно, в усній і письмовій формі»; та  « … намагається забезпечити, по можливості, умови, які дозволяють використовувати мову відповідної меншини у спілкуванні цих осіб між собою та з адміністративними властями» (ст. 10 Рамкової конвенції про захист національних меншин);
–     Україна «зобов’язуються дозволяти і/або заохочувати:
a) використання регіональних мов або мов меншин в рамках регіонального або місцевого самоврядування;
c) публікування органами регіональної влади своїх офіційних документів також і відповідними регіональними мовами або мовами меншин;
d) публікування органами місцевої влади своїх офіційних документів також і відповідними регіональними мовами або мовами меншин;
e) використання органами регіональної влади регіональних мов або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах, не виключаючи, однак, використання офіційної мови (мов) держави;
f) використання органами місцевої влади регіональних мов або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах, не виключаючи, однак, використання офіційної мови (мов) держави;
g) використання або прийняття, у разі необхідності паралельно з назвами офіційною мовою (мовами), традиційних правильних форм написання назв місцевостей регіональними мовами або мовами меншин (пункт 2 статті 10 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин).
Крім того, нагадуємо Вам, що відповідно до Закону, вашим завданням є:
«1) захист української мови як державної; 2) захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою» (стаття 49 Закону України  «Про забезпечення функціонування української мови як державної»), а не контроль за дотриманням заборони на використання інших мов, тим паче, що законом така заборона не встановлена. А Ви, як посадова особа, зобовʼязаний  «діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст. 19 Конституції України).
Звертаємо Вашу увагу і на ту обставину, що навіть у випадку, якщо виникатиме суперечність між окремими нормами закону і положеннями Конституції України та міжнародно-правовими зобов’язаннями, то при їх застосуванні відповідно до положень самої Конституції та сучасних доктринальних правил правозастосування  перевага надається останнім (статті 8 і 9 Конституції України), а також тим, які є більш сприятливими для реалізації прав людини. Принагідно нагадуємо Вам, «… що право на використання регіональної мови або мови меншини у приватному та суспільному житті є невідʼємним правом відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Обʼєднаних Націй про громадянські і політичні права, та відповідно до духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основних свобод людини (преамбула Європейської хартії регіональних мов та мов меншин).
Тому, цим відкритим листом-зверненням закликаємо Вас, шановний Тарасе Дмитровичу, припинити протиправну діяльність і замість безпідставного залякування і так нажаханих економічними-соціальними-епідемічними негараздами громадян, зосередити свою увагу та спрямувати свою енергію на сприянні реалізації положень Закону України «Про застосування української мови як державної»  щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України» (част.1 статті 10 Конституції України), а не на темі заборони використання інших мов, зокрема тих, які є рідними для мільйонів громадян нашої держави.

З повагою,
за дорученням Правління ГО «Демократична спілка угорців України»

Ласлов Зубанич
голова
кандидат історичних наук

2020.12.18.

Законопроєкт про “національні спільноти”: неякісний товар у гарному пакуванні

Однією з умов, дотримання яких Європейська комісія вимагає для збереження статусу України як кандидата на вступ до ЄС, є завершення “реформи правової бази для національних меншин”. Ідеться про ухвалення нового закону про національні меншини, який має замінити застарілий і по суті недієвий закон від 1992 року.

Етноспільноти підтримують якнайшвидший вступ України до ЄС

21 липня у будівлі Міністерства культури та інформаційної політики України відбулася консультаційна зустріч з етноспільнотами України Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, першого заступника Міністра Ростислава Карандєєва та Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Олени Богдан. Зустріч пройшла в кросформаті (офлайн та онлайн).