Nem megfelelő módon magyarázzák a nyelvtörvény végrehajtását

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 2020. december 17-i elnökségi ülésén egyhangú szavazással jóváhagyta a Tarasz Kreminy államnyelvi ombudsmannak címzett nyílt levelet, amelyben az országos szervezet felhívja az illetékesek (köztük az ombudsman) figyelmét, hogy megnyilvánulásaik során nem megfelelő módon magyarázzák Ukrajnának a nyelvhasználatra (köztük a kisebbségi nyelvhasználatra) vonatkozó törvényeit. Az ide vonatkozó alkotmányos, illetve törvényi normák mellett az UMDSZ elnöksége felhívja az ombudsman figyelmét arra is, hogy megnyilvánulásai során túlterjeszkedik azokon a hatáskörökön, amelyeket az államnyelv használatáról szóló törvény számára előirányoz. A jogköreiben többek között nem szerepel olyan funkció, mint a más nyelvek betiltásának az ellenőrzése.
A nyílt levél szövege:

Відкритий лист-звернення правління ГО «Демократична спілка угорців України» 
до Уповноваженого із захисту державної мови 
пана Креміня Т. Д. 

Щодо питання виключності державної мови у діяльності 
органів місцевого самоврядування та в інших 
сферах суспільного життя в Україні 

Шановний Тарасе Дмитровичу!

Здійснюючи свої повноваження, у  чисельних своїх публікаціях, виступах, зокрема на своїй офіційній сторінці https://www.facebook.com/govuamova/,  Ви звертаєте увагу не тільки на обов’язковості функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, але наголошуєте також і на неприпустимості використання буд-яких інших мов, у тому числі мов національних меншин і регіональних мов України. Наприклад, стверджуєте наступне: « … робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей, документообігу та діловодства, є державна мова. Тому звертаюся до депутатів рад усіх рівнів неухильно виконувати мовне законодавство», та «Наголошую, що єдиною мовою у діяльності органів місцевого самоврядування є державна мова. Іншої мови бути не може!».
На нашу думку, такими і подібними своїми висловлюваннями стосовно використання мов також і в сферах надання послуг, освіти, виробничої діяльності тощо, ви даєте неправдиве роз’яснення чинного мовного законодавства України, дезінформуєте громадян, відлякуючи представників національних меншин від користування ними правами, передбаченими Конституцією України щодо вільного вживання своєї рідної мови, лякаючи покаранням за це.
Тому, вважаємо за потрібне у публічній формі нагадати Вам, що мовне законодавство України складається не тільки із Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а й із Конституції України та чинних міжнародних договорів України. Відповідно до яких, зокрема:
«В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України» (част.2 ст. 10 Конституції України);
Україна: «зобов’язується визнати за кожною особою, яка належить до національної меншини, право на вільне і безперешкодне використання мови своєї меншини, приватно та публічно, в усній і письмовій формі»; та  « … намагається забезпечити, по можливості, умови, які дозволяють використовувати мову відповідної меншини у спілкуванні цих осіб між собою та з адміністративними властями» (ст. 10 Рамкової конвенції про захист національних меншин);
–     Україна «зобов’язуються дозволяти і/або заохочувати:
a) використання регіональних мов або мов меншин в рамках регіонального або місцевого самоврядування;
c) публікування органами регіональної влади своїх офіційних документів також і відповідними регіональними мовами або мовами меншин;
d) публікування органами місцевої влади своїх офіційних документів також і відповідними регіональними мовами або мовами меншин;
e) використання органами регіональної влади регіональних мов або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах, не виключаючи, однак, використання офіційної мови (мов) держави;
f) використання органами місцевої влади регіональних мов або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах, не виключаючи, однак, використання офіційної мови (мов) держави;
g) використання або прийняття, у разі необхідності паралельно з назвами офіційною мовою (мовами), традиційних правильних форм написання назв місцевостей регіональними мовами або мовами меншин (пункт 2 статті 10 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин).
Крім того, нагадуємо Вам, що відповідно до Закону, вашим завданням є:
«1) захист української мови як державної; 2) захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою» (стаття 49 Закону України  «Про забезпечення функціонування української мови як державної»), а не контроль за дотриманням заборони на використання інших мов, тим паче, що законом така заборона не встановлена. А Ви, як посадова особа, зобовʼязаний  «діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст. 19 Конституції України).
Звертаємо Вашу увагу і на ту обставину, що навіть у випадку, якщо виникатиме суперечність між окремими нормами закону і положеннями Конституції України та міжнародно-правовими зобов’язаннями, то при їх застосуванні відповідно до положень самої Конституції та сучасних доктринальних правил правозастосування  перевага надається останнім (статті 8 і 9 Конституції України), а також тим, які є більш сприятливими для реалізації прав людини. Принагідно нагадуємо Вам, «… що право на використання регіональної мови або мови меншини у приватному та суспільному житті є невідʼємним правом відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Обʼєднаних Націй про громадянські і політичні права, та відповідно до духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основних свобод людини (преамбула Європейської хартії регіональних мов та мов меншин).
Тому, цим відкритим листом-зверненням закликаємо Вас, шановний Тарасе Дмитровичу, припинити протиправну діяльність і замість безпідставного залякування і так нажаханих економічними-соціальними-епідемічними негараздами громадян, зосередити свою увагу та спрямувати свою енергію на сприянні реалізації положень Закону України «Про застосування української мови як державної»  щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України» (част.1 статті 10 Конституції України), а не на темі заборони використання інших мов, зокрема тих, які є рідними для мільйонів громадян нашої держави.

З повагою,
за дорученням Правління ГО «Демократична спілка угорців України»

Ласлов Зубанич
голова
кандидат історичних наук

2020.12.18.

„Amint legyőzzük az oroszokat, visszamegyek tanítani!”

Egyik kezében tankönyv, a másikban gépkarabély: a lövészárokból tart előadásokat Fegyir Sándor, az Ungvári Egyetem turisztikai és helytörténeti szakértője. A magyar származású tanár szerint most ugyanazok a „vademberek” veszélyeztetik Ukrajna és a civilizált világ létét, akik 1956-ban leverték a magyar forradalmat. A forradalmat, melyben felmenői is harcoltak az orosz megszállók ellen. Interjúalanyunk ugyanakkor számos kérdésünkre családja és katonatársai védelmében nem válaszolhatott.

Novák Katalin: Magyarország és a magyar emberek csak a békére vágynak

Magyarország és a magyar emberek az ártatlan áldozatok mellett állnak, csak a békére vágyunk – mondta Novák Katalin a Facebook-oldalán hétfőtől, május 30-tol elérhető videóban, a köztársasági elnök üzenete az ukrán tv-csatorna adománygyűjtő műsorában hangzott el…